حامیان کنفرانس

                

   

       

 

 

    

   

ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تماس با ما
تلفن ثابت

034-31623329

نمابر

034-33778502

ایمیل

info@acec-kgut.com

acec@kgut.ac.ir

آدرس

کرمان، انتهای بزرگراه هفت باغ علوی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

سوابق کنفرانس

اولین کنفرانس سالیانه انرژی پاک

تاریخ برگزاری:      4 و 5 اسفندماه 1389

محل برگزاری:       مرکز بین الملی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان

دبیران:                 دبیر کنفرانس: دکتر مسعود ایرانمنش

                              دبیر علمی: دکتر سعید اسماعیلی

                              دبیر اجرایی: مهندس اقبال بنی اسد عسکری

 

دومین کنفرانس سالیانه انرژی پاک

تاریخ برگزاری:      21 و 22 تیرماه 1391

محل برگزاری:       مرکز بین الملی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان

دبیران:                دبیر کنفرانس: دکتر مسعود ایرانمنش

                              دبیر علمی: دکتر سعید اسماعیلی

                              دبیر اجرایی: دکتر حسین امیری

 

سومین کنفرانس سالیانه انرژی پاک

تاریخ برگزاری:      12 و 13 تیرماه 1392

محل برگزاری:       دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

دبیران:                 دبیر کنفرانس: دکتر فرشید کی نیا

                              دبیر علمی: دکتر سعید اسماعیلی

                              دبیر اجرایی: دکتر حسین امیری

 

چهارمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک

تاریخ برگزاری:      4 و 5 تیرماه 1393

محل برگزاری:       دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

دبیران:                 دبیر کنفرانس: دکتر مسعود ایرانمنش

                              دبیر علمی: دکتر مهران عامری

                              دبیر اجرایی: دکتر احسان ابراهیم‌نیا بجستان

 

پنجمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک

تاریخ برگزاری:      4 و 5 اسفندماه 1395

محل برگزاری:       دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

دبیران:                 دبیر کنفرانس: دکتر علیرضا عسکرزاده

                              دبیر علمی: دکتر محمود یعقوبی

                              دبیر اجرایی: سید محمد حجت محمدی

 

ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک

تاریخ برگزاری:      8 و 9 اسفندماه 1397

محل برگزاری:       دانشگاه شیراز، شیراز

دبیران:                 دبیر کنفرانس: دکتر محمود یعقوبی

                              دبیر علمی: دکتر علی اکبر گلنشان

                              دبیر اجرایی: دکتر مهدی بانشی

 

هفتمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک

تاریخ برگزاری:       20 و 21 خردادماه 1399

محل برگزاری:       دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

دبیران:                 دبیر کنفرانس: دکتر فرشید کی‌نیا

                              دبیر اجرایی: دکتر رضا عرب‌آبادی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته