حامیان کنفرانس

                

   

       

 

 

    

   

ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تماس با ما
تلفن ثابت

034-31623329

نمابر

034-33778502

ایمیل

info@acec-kgut.com

acec@kgut.ac.ir

آدرس

کرمان، انتهای بزرگراه هفت باغ علوی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر سید عبدالرضا گنجعلیخان نسبعضو هیات علمی

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر مهران عامریعضو هیات علمی

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر وحید اصفهانیانعضو هیات علمی

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

دکتر مسعود ایرانمنشعضو هیات علمی

استادیار، پژوهشکده انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دکتر فرشید کی‌نیاعضو هیات علمی

دانشیار، پژوهشکده انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دکتر مرتضی عبدلزادهعضو هیات علمی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دکتر روح الله فدائی نژادعضو هیات علمی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دکتر سید محمد حجت محمدیعضو هیات علمی

استادیار، پژوهشکده انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دکتر ابراهیم جهانشاهیعضو هیات علمی

دانشیار، پژوهشکده انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دکتر علیرضا عسکرزادهعضو هیات علمی

دانشیار، پژوهشکده انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دکتر حسین امیریعضو هیات علمی

استادیار، پژوهشکده انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دکتر محمد صاق غضنفری مقدمعضو هیات علمی

استادیار، پژوهشکده انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دکتر رضا عرب‌آبادیعضو هیات علمی

استادیار، پژوهشکده انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دکتر امیربابک انصاریعضو هیات علمی

استادیار، پژوهشکده انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دکتر حسین قاضی‌زادهعضو هیات علمی

استادیار، دانشکده شهید چمران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان کرمان

دکتر مسعود رشیدی نژادعضو هیات علمی

استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر سعید اسماعیلی جعفر آبادی عضو هیات علمی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر حسین نظام آبادی پور عضو هیات علمی

استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر حسین هژبری هوتکیعضو هیات علمی

استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر امیر عبداللهی عضو هیات علمی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر فرشاد ترابیعضو هیات علمی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر فرهاد نژادکورکیعضو هیات علمی

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

دکتر محمد یعقوبیعضو هیات علمی

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

دکتر محمد سعید سعیدیعضو هیات علمی

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر جمشید آقاییعضو هیات علمی

استاد، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر مهدی محمدی مهرعضو هیات علمی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان

دکتر علی صفوی نژادعضو هیات علمی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

دکتر حسن حسن‌زادهعضو هیات علمی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

دکتر اقبال بنی اسدعضو هیات علمی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه زابل

Dr Amin MoazamiFaculty member

Associate professor, Department of Ocean Operations and Civil Engineering, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Dr Salim MoslehiEnergy Specialist

Energy Specialist, Arizona State University (ASU)

Dr Hossein FarahmandFaculty member

Associate Professor, Department of Electric Power Engineering, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Dr Alireza MaheriFaculty member

Senior Lecturer, Department of Mechanical Engineering, University of Aberdeen

Dr Alireza BakhshaiFaculty member

Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, Queen’s University.

Dr Seyed Mortaza Vaezi-NejadFaculty member

Assistant Professor, School of Computing and Digital Media,  London Metropolitan University

Dr Ehsan Ebrahimnia-BajestanFaculty member

Assistant Professor, Department of Mechnical Engineering, University of British Colombia (UBC)دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته